ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY

Máme smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami.

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (111)
  • Vojenská zdravotní pojišťovna (201)
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)
  • Oborová zdravotní pojišťovna zam. bank a poj. (207)
  • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209)
  • Zdravotní pojišťovna Ministersva vnitra ČR (211)
  • Revírní bratrská pokladna (213)

Nepojištěné pacienty přijímáme na přímou platbu. Ta se výrazně neliší od úhrad pojišťoven.