NÁŠ TÝM A ORDINACE

MUDr. Vilém Jelínek, vedoucí lékař

JELÍNEK

– první a druhá atestace v oboru
– úspěšně obhájená disertační práce na kandidáta věd
– 30 let praxe na klinice, v krajské i okresní  nemocnici, v privátním zařízení i v ambulanci
– zahraniční stáže Holandsko, Itálie

Porodní asistentky – pravidelně se účastní doškolovacích kurzů a seminářů

zdrav. s. Lucie Machuldová

zdrav. s. Magdalena Flossová

zdrav. s. Eva Romančíková

Asistentka

Ludmila Vávrová

MUDr. Marie Strunová

STRUNOVÁ

– vystudovala Fakultu všeobecného lékařství UK od r. 1990 do r. 1996
– I . atestaci složila v roce 1997, II. atestaci v roce 2003
– v roce 2004  složila  atestaci z  KLINICKÉ ONKOLOGIE
– Onkologické problematice se věnovala  kromě jiného prakticky v době celého působení na Gynekologicko porodnicé klinice VFN a l. lékařské fakulty UK v Praze 2
– zabývala se problematikou  PATOLOGIÍ ČÍPKU a jiných reprodukčních orgánů, OPERATIVĚ, vedla MAMMOLOGICKOU PORADNU

MUDr. Tamara Žáčková, Ph.D., lékař – gynekolog porodník

ŽÁČKOVÁ

– 1. LF UK v Praze, obor všeobecné lékařství
– atestace II. stupně EBCOG oboru gynekologie a porodnictví /specializovaná způsobilost k výkonu povolání lékaře v oboru gynekologie a porodnictví/
– doktorandské studium v postgraduálním programu biomedicíny obor fyziologie a patofyziologie člověka zakončené titulem Ph.D. /1. LF UK Praha/
– licence pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektor v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru gynekologie a porodnictví
– člen odborných společností: Česká lékařská společnost JEP od r. 2004, ČGPS člen od r. 2004 /www.lkcr.cz/, Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, Sekce asistované reprodukce ČGPS ČLS JEP člen od r. 2004, ISUOG /International Society of ultrasound in Obstetrics and gynekology člen od r. 2008/
– OMICS Publishing Group – Journal of Fertilization: In Vitro – Open Access člen redakční rady od r. 2008
– zahraniční stáže: Odborná stáž na univerzitní klinice pro děti a mládež Graz, Rakousko (Prof. Dr. Ronald Kurz) (1999), 2008 gynecologist, researcher Department of Obstetrics and Gynecology, Oulu University Hospital, Oulu, Finsko                         – ESHRE 2009, Amsterdam – certificate about attendence
– ESHRE 2007, Lyon, France 2006 XX European Congress of Perinatal Medicine
– Practical courses on XX European Congress of Perinatal Medicine (2006/1)
– Pre congress coursess: 1/ diabetes in pregnancy, managment (2006/2)
2/ nuchal translucency (2006/3)2005
– Course of Onkogynecology – ENTOG 2005 (2005)
– X. andrologické symposium v Českém Krumlově 2004                  – Course of gynekological ultrasound 2004 – certifikate of ČLK IPVZ (2004/2)
– Course of cervical pathology 2004 – certifikate of ČLK IPVZ (2004/1)
– International symposium of Asssisted reproduction in Senohraby by Prague
– Celostátní kongres ČGPS ČLS JEP, Krumlov, ČR
– Praktická stáž na Gyn. por. klinice I. LF UK a VFN, Apolinářská 18, Praha (2001-2003)
– autorka mnoha zahraničních odborných publikací a přednášek na celosvětových gynekologicko-porodnických kongresech a konferencích
– 15 let praxe v oboru /2018 IVF CUBE, 2014 – 2018 Gyncentrum Hloubětín s.r.o., 2012-2014 gyn. por. odd. nemocnice Neratovice Almeda a.s., 2012 – 2016 IVF centrum UPMD Podolí Praha, 2008 gynecologist, researcher Department of Obstetrics and Gynecology, Oulu University Hospital, Oulu, Finland, 2005 – 2006 Gyn. por. klinika I. LF UK a VFN, Apolinářská 18 , Praha 2, 2004 Gynekologicko–porodnické oddělení NaSZZ Nymburk/

—————————————————————————————-

Uložit