UROGYNEKOLOGIE

MUDr. P. Hubka, PhD.se zabývá podrobněji veškerou urogynekologickou problematikou. Může doporučit tzv. urodynamické vyšetření, určí typ poruchy a nejvhodnější léčbu u poruch udržení moči (močové inkontinence). Možnost nápravy může někdy být konzervativní (léky, cvičení), někdy operační, event. obojí. MUDr. P. Hubka je členem urogynekologického týmu gyn. por. kliniky. a proto je možnost, že operaci provede sám v zázemí, které gyn. por. klinika poskytuje.

V současné době v naší ordinaci MUdr. P.Hubka ,PhD nepracuje, ale zprostředkujeme kontakt na něj na urogynekologickou ambulanci Gyn. por. kliniky VFN.