GENETICKÉ TESTY

Zde provádíme odběry na trombofilní mutace, BRCA 1 a BRCA 2. Ostatní dle možností naší ordinace, spolupracujeme s dalšími genetickými centry.