MAMMOLOGIE

Spolupracujeme s mammografickými centry ,kde se provádějí  pravidelně mammografie a ultrazvuková vyšetření. Zdravotní pojišťovny standardně hradí mammografická vyšetření 1 x za 2 roky , v případě klinického nálezu či obtíží kdykoliv na základě našeho doporučení.