MAMMOLOGIE

Nově jsme zřídili MAMMOLOGICKOU PORADNU, (u pacientek, které jsou u nás registrovány), kde se sledují nálezy, které by mohly potencionálně pacientku ohrozit  a které vyžadují pravidelné kontroly, tzv. se DISPENZARIZUJÍ, provádějí se pravidelně vyšetření pohmatem, mammografie a ultrazvuková vyšetření v MAMMOLOGICKÉM CENTRU podle stavu a potřeby.