NADSTANDARD

 

Vážené pacientky,

vybavili jsme ordinace ultrazvuky ke každému vyšetřovacímu lůžku, optikou Zeiss, ultrazvukovou místností pro těhotné (a jejich doprovod) atd.

Odbornou péči vám poskytují lékaři, kteří všichni splňují podmínky pro samostatnou činnost v oboru gynekologie a porodnictví (to znamená, že mají udělenou samostatnou licenci Lékařské komory).Všichni mají plnou specializaci pro obor gynekologie a  porodnictví, tedy  dvě atestace (později splynula v jednu). Navíc mají  další  subspecializaci ve svém oboru, která ještě zvyšuje jejich  erudici, a tak příspívají  ke zlepšení nabídky odborné  péče v našem zařízení.

MUDr. V. Jelínek se zabývá mimo jiné ultrazvukovým vyšetřením v těhotenství v l. a II. trimestru  v rámci snížení rizika výskytu vrozených vad, problematikou sterility.

MUDr. M.Strunová se zabývá onkologickou problematikou aproblematikou patologií čípku, příbírá pacientky v rámci gynekologických vyšetření do mammologické poradny.

MUDr. P. Hubka se věnuje (mimo jiné) urogynekologii,  jak diagnostice, tak i léčbě  a operativě, je členem urogynekologického týmu v rámci gyn. por. kliniky.

MUDr. M.  Nácovská  se zabývá též problematikou obtíží v období klimakteria.

MUDr. E. Trejbalová  se zabývá prenatální péčí o těhotné, ultrazvukem  i všeobecnou gynekologií .

——————————————————————————–

Rádi bychom Vás požádali o poskytnutí peněžitého daru ve výši 500 Kč nebo ​​700 Kč.

Administrativní a časové zvýhodnění  se nebude týkat kvality odborné péče. Budeme se snažit o co nejlepší poskytování odborné zdravotní péče všem našim pacientkám.

Příspěvek do ordinace – 500 Kč/rok

UZ vyšetření l x ročně jako doplnění preventivní prohlídky
(nehrazeno zdrav. pojišťovnami) sdělování výsledků telefonicky. Telefonické konsultace ​​​
krevní odběry na místě při vyšetření.

Příspěvek do ordinace  – 700 Kč/rok

předchozí +
sdělování výsledků mailem
objednávání mailem
konsultace mailem
zasílání receptů poštou (ne e-recepty)
možnost upřednostnění termínu v případě potřeby (někdy i nad rámec pracovní doby).

Příspěvek do ordinace  – 1000 Kč/rok

Vyšetření vedoucím lékařem ordinací