PRENATÁLNÍ PÉČE

V 1. trimestru gravidity  je prováděn kombinovaný genetický test , který snižuje riziko výskytu chromozomální vady plodu. V 10. až 11.týdnu je proveden odběr na specifickou  těhotenskou  bílkovinu a těhotenský hormon a ve 13. týdnu je provedeno ultrazvukové vyšetření . Nyní spolupracujeme s většinou genetických pracovišť, kde se test provádí .V indikovaných případech může být proveden ještě odběr v 16. týdnu k doplnění stávajících hodnot a vznikne tak integrovaný genetický screning.

Ve 20 týdnu gravidity se provádí podrobné ultrazvukové vyšetření morfologie plodu v genetických centrech či na klinických pracovištích  .

Provádíme komplexní péči o těhotné, včetně všech odběrů  přímo v ordinaci, ultrazvukových  vyšetření, měření hrdla děložního vaginálním ultrazvukem atd.