PRENATÁLNÍ PÉČE

V naší ordinaci provádíme kombinovaný genetický test, což je vyšetření určitých látek ( PAPPA, free beta HCG) v 10.-11. týdnu gravidity a ultrazvukové vyšetření v 13. týdnu těhotenství. Genetický program pak vyhodnotí z naměřených hodnot , zda-li není vyšší riziko určité  chromozomální vady jako je např. Downova choroba.Toto vyšetření je novější a přesnější než biochemické vyšetření v 16.-17. týdnu těhotenství (tzv. triple test). Ale oba testy se dají integrovat, sensitivita testu se tím ještě zvýší. Standardně  a déle je prováděn test v II. trimestru a je zdravotními pojišťovnami proplácen, nyní je proplácen i test v trimestru prvním plně či částečně po předložení potvrzení o jeho  provedení.

Provádíme komplexní péči o těhotné, včetně všech odběrů i přímo v ordinaci, ultrazvukových  vyšetření, měření hrdla děložního vaginálním ultrazvukem atd.